เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

โซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ได้ประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เพื่อติดตาม ขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนและรวบรวมใบสมัครจากครัวเรือน เพื่อเตรียมรับการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
260090

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster
footer haetailocal

องค์กาบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(Khok Khon Administrative Organization)
ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

Email : saraban@khokkhon.go.thโทรศัพท์ : 0-4244-3157

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.khokkhonlocal.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.khokkhonlocal.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gamil.com โทร.080-0071702 (K.โจ)