เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

โซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

   

B1

นายไพโรจน์ หอมเหล็ก
ปลัด อบต.โคกคอน
สายด่วน : 081-9655953
 
 

B1

นายอภิชาติ สุวรรณลักษณ์
รองปลัด อบต.โคกคอน
สายด่วน : 088-5525478
 

B1

น.ส.อุมาพร ณหนองคาย
หัวหน้าสำนักปลัด

B1

นายลิขิต ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

B1

นายสมหมาย อาสนานิ
ผู้อำนวยการกองช่าง

B1

นายศิริราช งามงอน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

B1

นายธีระยุทธ อินทรักษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

footer haetailocal

องค์กาบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(Khok Khon Administrative Organization)
ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

Email : saraban@khokkhon.go.thโทรศัพท์ : 0-4244-3157

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.khokkhonlocal.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.khokkhonlocal.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gamil.com โทร.080-0071702 (K.โจ)

 
 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster