เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

โซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

 

B1

น.ส.อุมาพร ณหนองคาย
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 

B1

น.ส.ณภัทร์ อินทรักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

B1

นางพัชรินทร์ ชัยเวทย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

B1

นายศิริโชติ พจนสุนทร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

B1

นายกิตปกรณ์ ถิ่นสำราญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

B1

น.ส.จิรารัตน์ หอมหวล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

B1

นางวิลัยวรรณ มณีจันทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

B1

นายคมสัน นาโคตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นักการภารโรง

B1

นายทองคำ กะกุลพิมพ์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์สำนักงาน

B1

ตำแหน่งว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

B1

นางสุภาพร แก้วอินตา
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

B1

นายจักรกฤช สุขใส
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

B1

นายอนันต์ ใจภักดี
พนักงานจ้างทั่วไป
ยาม
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

footer haetailocal

องค์กาบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(Khok Khon Administrative Organization)
ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

Email : saraban@khokkhon.go.thโทรศัพท์ : 0-4244-3157

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.khokkhonlocal.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.khokkhonlocal.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gamil.com โทร.080-0071702 (K.โจ)

 
 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster