เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

โซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

        เบอร์สายตรงติดต่อ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

  ลำดับ            ชื่อ-สกุล           ตำแหน่ง       เบอร์โทร
 1 นายคำดี  จันทะเกษ นายก อบต. 081-8726676
 2 นางกลั่น  สมเพ็ชร รองนายก อบต. 090-2881897
 3 นายชัยณรงค์  ชัยสุข รองนายก อบต. 083-0945366
 4 น.ส.สุดารัตน์  ไก่เขื่อง เลขานุการนายกฯ 083-2167239
 5 นายโชคชัย  มณีจันทร์ ประธานสภา 087-8563060
 6 นายไพบูลย์  แก้วอินตา รองประธานสภา 096-2534256
 7 นายคำปน  พลสงคราม สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 062-1604037
 8 นายวิจิตร  อุดมชัย สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 093-4363873
 9 นายบัวไร  สายแก้ว สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 062-3044407
 10 นายปรีดา มังษา สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 093-5716935
 11 นายสุบิน  บุญยัง สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 087-2258770
 12 นายไพโรจน์  หอมเหล็ก เลขานุการสภา 081-9655953

        เบอร์สายตรงติดต่อ : เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

  ลำดับ            ชื่อ-สกุล           ตำแหน่ง       เบอร์โทร
 1 นายไพโรจน์ หอมเหล็ก ปลัด อบต.โคกคอน 081-9655953
 2 น.ส.อุมาพร ณหนองคาย ผู้อำนวยการกองคลัง  
 3 นายปรีชา กองพิลา ผู้อำนวยการกองช่าง  
 4 นายศิริราช งามงอน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ  
 5 นายธีระยุทธ อินทรักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

footer haetailocal

องค์กาบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(Khok Khon Administrative Organization)
ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

Email : saraban@khokkhon.go.thโทรศัพท์ : 0-4244-3157

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.khokkhonlocal.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.khokkhonlocal.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gamil.com โทร.080-0071702 (K.โจ)

 
 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster