เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

โซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

    วันที่ 24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน
260090

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง...

    วันที่ 21 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ได้จัดทำโครงการเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566
260090

อ่านเพิ่มเติม: จัดทำโครงการเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

    วันที่17 มีนาคม2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนเดินทางไปรับมอบเงินสนับสนุนจากกองทุนคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาน2566 เพื่อนำมาบริการจัดการเกี่ยวกับงานด้านบริการคนพิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนเพื่อให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงในทุกด้าน
260090

อ่านเพิ่มเติม: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนเดินทางไปรับมอบเงินสนับสนุนจากกองทุนคนพิการ...

    วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2566 นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนพร้อมทีมงานผู้บริหาร ประธานสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อช่วยเหลืองบประมาณด้านสังคมสงเคราะห์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
260090

อ่านเพิ่มเติม: ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ไร้ที่พึ่ง...

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster
footer haetailocal

องค์กาบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(Khok Khon Administrative Organization)
ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

Email : saraban@khokkhon.go.thโทรศัพท์ : 0-4244-3157

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.khokkhonlocal.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.khokkhonlocal.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gamil.com โทร.080-0071702 (K.โจ)